PROVIXUS GIA

Indien u meer zekerheid wil over het leer- en ontwikkelvermogen van een kandidaat kunt u de GIA door ons laten afnemen. Het General Intelligence Assessment (GIA) geeft een nauwkeurige voorspelling van de tijd die het iemand kost om grip te krijgen op een nieuwe rol of werkomgeving. GIA meet het leervermogen van een persoon. Uitdagingen kunnen worden afgestemd op iemands sterke punten, hetgeen betrokkenheid bij werk en organisatie versterkt. GIA helpt potentiële leiders te herkennen, die snel leren en problemen op een passende manier aanpakken.

Samen met de PPA geeft deze test het meest complete beeld van de match en de potentie van uw kandidaat.