Field Service Engineer

Nieuw

Functie omschrijving

RESULTAATGEBIEDEN

Reparatie, revisie en inbedrijfstelling van complexe installaties (Werktuigbouwkundig en koeltechnisch (HVAC))

 • Stelt bij klanten in binnen- en buitenland wereldwijd motoren, machines en installaties in bedrijf,

  die voorzien zijn van besturingen;

 • Brengt zonodig naar eigen inzicht of in overleg wijzigingen aan;

 • Bespreekt de werkzaamheden met de toegevoegde Field Service Technicians; het gaat hierbij om

  o.a. motoren, koudwatermakers, ECS (Environmental Control System)-units etc.;

 • Zorgt voor het opheffen van storingen door controle, reparatie of vervanging van onderdelen;

 • Bespreekt met de klant de oorzaak en mogelijke acties t.a.v. de storingen;

 • Vaststellen van het soort installatie aan de hand van handboeken, bedradings- en

  besturingsschema’s;

 • Maakt vooraf een goede inschatting van de benodigde materialen en middelen die nodig zijn;

 • Sitemanagement; organiseren/voorbereiden van alle voorkomende activiteiten op een service-

  locatie (in binnen- en buitenland).


  Overige werkzaamheden

Maken van rapportages voor de opdrachtgever en t.b.v. de interne organisatie met technische achtergrondinformatie om proces- en/of productverbeteringen te realiseren.

Leidinggeven

 • Geeft functioneel leiding aan toegevoegde Field Service Technicians en medewerkers van onderaannemers;

 • Het leidinggeven omvat: aansturen, instrueren, controleren, bewaken van de naleving van veiligheids voorschriften, voortgang en kwaliteit, toezien en aanspreken op orde, netheid en hanteren van afgesproken werktijden.

  Inzetbaarheid

 • Bereidheid om ook buiten kantooruren en in de weekenden werkzaamheden te verrichten;

 • Kent een zeer flexibele instelling, inclusief de bereidheid om adequaat te reageren op verzoeken om werkzaamheden in binnen- en buitenland (=wereldwijd) te verrichten.  KENMERKEN

  Communicatie

 • Field Service Manager; over werkzaamheden, voortgang, meerwerk, rapportages, klantinformatie, vaak ook op grote afstand;

 • Project Manager; over werkzaamheden, voortgang, meerwerk, rapportages, klantinformatie;

 • Project Buyer; over inkoop-aangelegenheden op locatie;

 • Opdrachtgever/klant; over planning, voortgang, aftekenen van urenstaten, afnames en

  operationele issues, etc., ook in het Engels;

 • Product Engineer; over terugkoppeling van technische zaken vanuit het veld of bij ingewikkelde

  problemen, over werkvoorbereiding, instructies, etc.

 • Opstellen van duidelijke overzichtelijke rapportages over uitgevoerde werkzaamheden,

  bevindingen tijdens uitvoering, uitleg/schrijven van meerwerk (service calls), etc. ook in het

  Engels;

 • Invullen van werkinstructies, meetbladen, protocollen, afnamedocumenten, etc..  Bevoegdheden

 • De werkzaamheden worden verricht a.h.v. opdrachten welke vooraf verstrekt worden door Field Service Manager of vanuit Projecten; de scope is vooraf duidelijk gesteld;

 • Mag in overleg met klant over meerwerk mogelijkheden, bij veel meeruren of materiaal is overleg met Field Service Manager noodzakelijk (middels service calls);

 • Voert operationele taken zelfstandig uit;

 • Mag zelf technische beslissingen nemen en problemen oplossen zonder overleg; schat zelf in

  wanneer overleg noodzakelijk of wenselijk is (heeft grote mate van zelfstandigheid);

 • Stelt zelf prioriteiten op locatie en bepaalt aanpak werkzaamheden;

 • Neemt besluiten binnen kader van project of opdracht en bepaalt zelf of overleg met klant,

  leidinggevende of Project Manager vooraf of achteraf noodzakelijk is;

 • Mag verbeterinitiatieven t.a.v. geleverde producten voorstellen aan afdeling Technology.  Verantwoordelijkheid

 • Veilig werken; kennis nemen en opvolgen van alle geldende veiligheids protocollen, instructies, etc., actief houden van/deelnemen aan Toolbox meetings;

 • Orde, netheid en discpline t.a.v. werktijden/ pauzes op elke werkplek;

 • Melden en opheffen van onveilige situatie voor jezelf, maar ook voor anderen in omgeving;

 • Doelmatig opheffen van storingen, opstarten en controleren van installaties en machines;

 • Bewaking project/opdracht uitvoering t.a.v. scope, tijd en budget;

 • Zelfstandig in bedrijfstellen van gecompliceerde technische installaties;

 • Volledig, overzichtelijk en verzorgd uitvoeren van alle bijbehorende administratie, zoals

  rapportages, werkinstructies, wijzigingsdocumenten, meetprotocollen, afnamedocumenten, etc.

  instelgegevens, benodigde materialen, etc.;

 • Afrapporteren van gemaakte uren (inclusief ondertekening), invullen van declaraties, direct

  aansluitend aan de afronding van een karwei;

 • In goede staat houden van het ter beschikking gestelde materieel, zoals gereedschappen,

  serviceauto, reservemateriaal, etc.;

 • Creëren van een representatieve werkplek en werkwijze;

 • Proactief relatiebeheer (als “ambassadeur” klanten stimuleren meer diensten en/of producten van

  Van Halteren af te nemen);

 • Het actief meedenken en realiseren van meerwerk:

o Proactief contractbeheer (klanten stimuleren contracten aan te gaan);
o Klanten adviseren op het gebied van het gebruik, onderhoud, reparaties, risico’s en evt.

vernieuwing van de installatie;

 • Het nauwgezet bewaken en beheren van technische intellectueel eigendom (kennis en kunde) van

  Van Halteren;

 • Uitvoering van werkzaamheden door toegevoegde Field Service Technicians.

Functie

 • MBO/ HBO werk- en denkniveau
 • Opleidingsrichting Werktuigbouwkunde of Elektronica, aangevuld met bedrijfskundige studie
 • Minimaal 5 jaar werkervaring

Bedrijfsprofiel

Van Halteren Defence levert hoogwaardige producten en diensten aan klanten uit de internationale defensie industrie. Van Halteren houdt zich onder andere bezig met het produceren en repareren van loopwielen voor militaire rupsvoertuigen, het leveren van simulatie –en trainingssystemen en het onderhouden en repareren van militaire voertuigen.

Van Halteren Defence is onderdeel van de Van Halteren Groep en maakt deel uit van een Nederlands familiebedrijf opgericht in 1969, waar wereldwijd meer dan 350 toegewijde mensen werken die trots zijn op wat ze doen. De organisatie kenmerkt zich door het leveren van hoge kwaliteit, transparantie en korte communicatielijnen. Bij Van Halteren geloven we dat er een uitdaging moet zitten in alles wat we doen. Dat betekent soms een uitbreiding of aanpassing op een bestaand product of iets compleet nieuws. Iets wat niemand ooit eerder heeft geprobeerd. Iets wat ons aanmoedigt om creatieve oplossingen te vinden en wat het vooral uitdagend maakt om te doen. Deze nieuwe technologieën bieden een constante uitdaging en maken het werken leuk. Wij bieden onze medewerkers dan ook kansen om hun individuele vaardigheden en talenten te ontwikkelen binnen een veilige en uitdagende werkomgeving. Daarnaast staat binnen Van Halteren maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel evenals het beschermen van mens en milieu. Het verloop van onze medewerkers is laag. Meer informatie vind je op onze website www.vanhalteren.com.

Locatie

Zwolle

Contactpersoon

Bas de Raat
M: (06) 1003 5881
Meer details
Match criteria